Autoservisy - Bakov nad Jizerou

a další společnosti oceněné organizátorem Orlové.
Vítězové
II
Místo
III
Místo
Laureáti
Ostatní společnosti z kraje
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti