Autoservisy - Kdyně

a další společnosti oceněné organizátorem Orlové.
Vítězové
III
Místo
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Ostatní společnosti z kraje
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti